[Review] Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất – Bạch Lạc Mai

Featured image

Có lẽ, mình sẽ là người duy nhất bị thất vọng vì quyển sách này. Nó không hay như mình tưởng tượng. Vì thế, phải mất rất lâu sau khi đọc xong thì mình mới viết ra vài dòng review cho quyển sách mà hạnh phúc thay mình lại được tặng. Thật ra nó sẽ hay, khi mà bạn không phải là một phật tử thuần thành. Nếu bạn là một người yêu văn, yêu cách viết của Bạch Lạc Mai, yêu sự lãng đãng trong văn phong của chị thì quyển Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất  này sẽ rất hợp với tâm trạng lãng mạn đó.

Cái mà mình muốn nói ở đây, ngoài những gì mà Bạch Lạc Mai đã kể, chính là hình ảnh của Thương Ương Gia Thố. Đạt La Lạt Ma là hóa thân của phật Quán Thế Âm ở chốn hồng trần, bản thân Quán Thế Âm có hơn 500 hóa thân và cả nghìn vạn lần giúp đỡ chúng sinh dưới các hình thái khác. Vì thế, Thương Ương Gia Thố không phải là một vị tu sĩ có tâm tưởng “nổi loạn” yêu thích ái tình và tự do như Bạch Lạc Mai đã nói. Sự hiện diện của ngài là chứng minh của cái Tình trong thế gian.

Đạo Phật không cấm yêu đương, yêu là duyên là nghiệp, không ai cấm cản được, cũng không ai buôn tha được. Bản thân Đức Phật Thích Ca cũng có vợ là Da Du Đà La và một người con trai La Hầu La. Đức Phật cũng có nghiệp quả của ngài và phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp mới thật sự thành Phật. Thương Ương Gia Thố cũng vậy, bước lên “ngôi vị” Đạt La Lạt Ma đó, đời này ngài không là Phật, nhưng cũng từng là Phật.

Tình Phật.

 “Chúng ta nên tin vào chữ duyên, gặp gỡ giữa dòng người chen vai nối gót, chính là duyên phận. Nếu không thể nắm giữ, dù là duyên định ba đời, hao mòn hết rồi cuối cùng cũng thành xa lạ.”

Duyên dẫn tới tình, tình dẫn tới nợ, nghiệp, báo, tham ái dục sân si, rồi lại nghiệp rồi tình rồi nợ và tiếp tục là duyên. Vòng tròn này mãi mãi không thay đổi, tạo thành luân hồi trong thế gian. Mà duyên này trở thành nút thắt của mọi sự mọi vật, tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vòng tròn này mãi không chấm dứt.

Vì vậy, thế gian chẳng thể vẹn đôi đường, nàng và Như Lai…người đều phụ.

Không phụ tình, mà là phụ duyên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s